Your partner in sauna gas heating

K gas de nieuwe norm voor hoog calorisch gas

Wees er zeker van bij de aanschaf van nieuwe nieuwe branders dat deze gecertificeerd zijn voor K-gas. De branders van Saunatechnics zijn hiervoor allemaal voor k-gas aangepast en gecertificeerd. Door de wijziging in calorische waarden moeten de gastoestellen aangepast worden. Anders werken ze niet goed. Overigens is er pas sprake van overgang naar het genoemde K-Gas rond 2033. Vanaf 1 januari 2018 mogen er geen gastoestellen meer verkocht worden die niet om kunnen gaan met het ‘nieuwe’ K-Gas.